13. dubna 2017

Nahradí roboti ve skladech lidi?

čtenářů
Současný trend automatizace ovlivňuje nejen logistické a výrobní procesy, ale také řadu dalších odvětví. Celý logistický a výrobní prostor je stále více propojen vyspělou IT infrastrukturou a softwarem, které přenáší část lidské práce na roboty. Cílem automatického řešení je práci lidem zjednodušit, zároveň ji zefektivnit a zrychlit. Roboti nejsou zapojeni jen do činností skladů a výrobních hal, s určitou formou automatizovaného řešení se již setkal každý z nás.

Automatizace, robotizace a umělá inteligence nastupují i do služeb. Pomáhají v nemocnicích, obchodech, na městských ulicích nebo univerzitách na celém světě. Dostávají se již i do částí dodavatelsko-odběratelského řetězce, kde dochází ke kontaktu s koncovým zákazníkem. Že vás nenapadá, kdy jste se s automatizací setkali? A co třeba samoobslužné pokladny? Využití robotické síly se v závislosti na technologický pokrok a nedostatek pracovní síly stále rozšiřuje. Nejvíce robotů je tradičně používáno v automobilovém průmyslu, nejméně v textilním. K zavádění automatizovaných řešení aktuálně dochází nejčastěji v Asii, v Japonsku nebo Číně.

Mají se lidé bát, že přijdou díky robotům o práci?

Roboti za nás vykonávají často manuálně náročnou, nezajímavou a špatně ohodnocenou práci. Navzdory původním předpokladům, že automatizace podpoří nová a lepší pracovní místa nad rámec samotné výroby, se to neděje. Například v USA, kde je daný problém velmi aktuální, vzrostl během osmnácti let podíl průmyslových robotů na jeden tisíc pracujících osob z 0,5 robota na 2 roboty v roce 2013. Boston Consulting Group předpovídá, že míra robotizace vzroste do roku 2025 o 25 %, což by mělo snížit náklady na práci v rozmezí od 18 – 25 %, v Jižní Koreji dokonce o 33 %.

Automatizace jako logistické řešení

Roboti umí pomoci s umístěním zboží do regálů. Ilustrační foto

Vychystávání a manipulace se zbožím obvykle tvoří téměř polovinu provozních nákladů skladu. Využití robotických
systémů vede ke změně požadavků na dostupnost denního světla nebo výšku skladovacích prostorů, což stimuluje další vývoj vertikálního logistického řešení a umožňuje využívání mezipater. Vzhledem ke skutečnosti, že náklady na lidskou práci představují v celkových nákladech dodavatelského řetězce v západní Evropě nebo v USA cca 20 %, má automatizace a celková optimalizace logistických procesů dopad na finální cenu dopravy a balného, účtovanou koncovému spotřebiteli. Právě v regionech, kde je práce dražší, jsou roboti stále častěji využívaným nástrojem. Pomáhají doručovat pracovníkům pomůcky a součástky k jejich práci, zajišťují vyzvedání a umísťování zboží do skladovacích míst a palet nebo umožňují automatizaci stohování, sběr a balení do výškových nebo několika úrovňových zařízení. V neposlední řadě celkově snižují cestovní vzdálenosti uvnitř skladu a urychlují celý cyklus dodávky zboží zákazníkovi.

Ovlivní automatizace ceny skladů?

Automatizace mění nejen samotné logistické procesy, ale také požadavky na sklady a související budovy. IT infrastruktura zabírá sama o sobě určité místo. Při stavbě skladu je tedy potřeba již při upřesňování technických specifikací počítat i s těmito požadavky. Použití automatického logistického řešení a robotických systémů nahrává trendu vertikálního logistického řešení. Vertikální a automatizované sklady umožňují maximalizaci obsazenosti celého prostoru, včetně dříve obtížně dostupných míst ve výšce.

1
0

Související články

Pro investoryZ Česka se stává skladový...Tahounem české ekonomiky je převážně spotřeba domácností. Zájem maloobchodních prodejců o české skladové haly...
Pro nájemceKarlovarská Business Park mění majitele....Logisticko-výrobní areál Karlovarská Business Park má nové majitele. Do společného vlastnictví jej koupily...